Elävä suomen kieli -kurssit

Kurssien tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan sekä suomen kielestä että suomalaisesta kirjallisuudesta ja kulttuurista. Kursseilla harjoitellaan arjen kieli- ja tekstitaitoja ja autetaan rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä. Kurssien laajuus ja sisältö suunnitellaan yhdessä perheen toiveitten ja tarpeitten mukaan. Esimerkiksi perheen ulkomailla työskentelyn aikana on mahdollista opiskella Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia äidinkielen ja kirjallisuuden kursseja. Opetusvälineenä käytetään Skypeä, erilaisia verkko-opetusmateriaaleja ja laatimiani oheismateriaaleja.

Suomen kielen alkeis- ja jatkokurssit

Opetan suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja myös muille kielestämme kiinnostuneille tai sitä työssään tarvitseville.

 

Elävä suomen kieli -kurssien opettaja Jaana Colson

Olen toiminut yli 20 vuotta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Suomessa pääkaupunkiseudulla. Pisimmän osan urastani tyoskentelin Espoon yhteislyseon koulussa. Minulla on lisäksi Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenian kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus. Nyt asun kolmatta vuotta Missourissa Yhdysvalloissa ja palan halusta työskennellä suomen kielen parissa myös ulkosuomalaisena.